Бърз Старт


Начален екран

При първоначално зареждане на нашия уебсайт във вашия браузър, ще се озовете пред началния екран на нашия сайт

Там ще видите следните неща:

Лого

От логото, намиращо се на всяка страница в нашия сайт, ще можете да се връщате към началната страница на сайта.

Меню

От менюто, ще можете да избирате към коя страница искате да бъдете насочени, да видите съдържанието в нея, както и да потърсите допълнителна информация за всички продукти и услуги, предлагащи се от компанията, или да потърсите връзка с нас.

Смяна на езика

От бутона вдясно, ще можете да направите настройки за промяна езика на уебсайта. Възможните опции за промяна на езика са български и английски.

Централна част

Централната част е разположена я центъра на всяка страница, кяото ще посетите. от нея можете да научите повече за дейността на компанията, за нашите партноьри, да се за познаете с нашия екип и партноьри, да видите продуктите и услугите, които предлагаме, или да намерите информация за връзка с нас.

Информационна част

Намира се най-долу на всяка страница, която ще посетите. От нея можете да видите информация за това как може да се свържете с нас

Мобилна версия

Можете да използвате Бизнес Софтуер Консулт и през Смартфон или таблет. За тази цел сме разработили мобилна версия на сайта. Не е необходимо да предприемате никакви действия, когато отворите уебсайта превз вашето мобилно устройство.


В отворилия ви се екран, можете лесно да изберете главното меню, като натиснете бутона ≡


Можете да намерите този бутон във всяка страница, която посещавате. От него можете лесно да бъдете насочени към друга страница.