GDPR услуги


Какво е GDPR?

През месец май 2016 г. Европейският съюз въведе задължителния регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR)

GDPR наръчник

Предоставя пълна и актуална информация за правната рамка на новия регламент за защита на личните данни

GDPR внедряване

В услугата се включва и обучение на Ваш служител за последващо извършване на необходимите периодични дейности

GDPR Консултации

Услуга е свързана с консултации по въпроси, произтичащи от всички задължения на администратори и обработващи лични данни вменени от Регламента

GDPR съдействие на поискване

Tова е услуга, която Ви предоставяме под формата на професионални консултации и процесуално представителство

GDPR абонамент

Tова е услуга, която Ви предоставяме под формата на професионални консултации и процесуално представителство

DPO Аутсорсинг

Тази услуга може да Ви бъде оказана след оценка на Вашата организация относно необходимостта от наличие на Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД, DPO)

В какви срокове се изпълняват дейностите по внедряване?

Времето за проверка и въвеждане на технологичните процеси може да бъде много различно, в зависимост от много фактори

Ценоразпис

За предоставяне на услугите ни по внедряване на GDPR на повече от едно юридическо лице в рамките на една обща фирмена група, при общи офиси, активи и сходни дейности